BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ BÀN GHẾ

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGÀN THÔNG
Văn phòng chính : 74A, Đường số 21, P. Tân Quy, Quận 7, TPHCM
Kho hàng : 37B Bế Văn Cấm, P. Tân Kiểng, Q7
Email: [email protected]
Tel: (028) 377 15 119
BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN (KH)áp dụng từ 10/12/2019 đến 31/01/2020
STT TÊN HÀNG GIÁ HÌNH STT TÊN HÀNG GIÁ HÌNH
BÀN CHỮ NHẬT BÀN GHẾ SOFA
1 Bàn chữ nhật 0.5m x 1m (50) + khăn (30)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 13 cái thì tăng giá lên thêm 5k)
80 1 Bàn sofa mặt kính
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 3 cái thì tăng giá lên thêm 50k)
450
2 Bàn chữ nhật 0.5m x 1.5m (55) + khăn (30)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 12 cái thì tăng giá lên thêm 5k)
85 2 Ghế sofa đơn
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 3 cái thì tăng giá lên thêm 100k)
400
3 Bàn chữ nhật 0.5m x 2m (60) + khăn (35)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 11 cái thì tăng giá lên thêm 5k)
95 3 Ghế sofa dài
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 2 cái thì tăng giá lên
900
4 Bàn chữ nhật 0.6m x 1m (50) + khăn (30)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 13 cái thì tăng giá lên thêm 5k)
80 4 Bộ Bàn ghế sofa 2000
5 Bàn chữ nhật 0.6m x 1.2m (55) + khăn (30)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 12 cái thì tăng giá lên thêm 5k)
85 5 Bộ Bàn ghế sofa châu âu 2500
6 Bàn chữ nhật 0.6m x 1.5m (60) + khăn (30)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 11 cái thì tăng giá lên thêm 10k)
90 6 Ghế sofa đơn
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 3 cái thì tăng giá lên thêm 100k)
500
7 Bàn chữ nhật 0.8m x 1.5m (80) + khăn (40)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 8 cái thì tăng giá lên thêm 25k)
120 7 Ghế sofa dài
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 2 cái thì tăng giá lên thêm 100k)
1000
8 Bàn chữ nhật ” rộng 1m x chiều dài ” (m tới)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 9m thì tăng giá lên thêm 15k)
110 GHẾ BANQUET
9 Bàn vuông 0.8m x 0.8m mặt trắng (80) + khăn (40)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 8 cái thì tăng giá lên thêm 25k)
120 1 Ghế banquet (lưng tròn) không áo
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 63 cái thì tăng giá lên thêm 1k)
16

10 Bàn làm việc văn phòng 0.5m x 1m
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 cái thì tăng giá lên thêm 50k)
200 2 Ghế banquet (lưng tròn) + áo thường + nơ
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 37 cái thì tăng giá lên thêm 1k)
27
11 Bàn họp 1m x 2m
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 3 cái thì tăng giá lên thêm 100k)
400 3 Ghế banquet (lưng tròn) + áo VIP + nơ
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 29 cái thì tăng giá lên thêm 2k)
35
BÀN TRÒN GHẾ
1 Bàn tròn 1.2m (50) + khăn rem tới chân (30) + khăn phủ mặt (10) + line
ngang (10)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 15k)
100

1 Ghế lưng vuông không áo
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 33 cái thì tăng giá lên thêm 2k)
30
2 Bàn tròn 1.4m (70) + khăn rem tới chân (40) + khăn phủ mặt (15) + line
ngang (10)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 35k)
135 2 Ghế lưng vuông + áo trắng
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 30 cái thì tăng giá lên thêm 2k)
33
3 Bàn tròn 1.5m (120) + khăn rem tới chân (50) + khăn phủ mặt (25) + line
ngang (10)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 cái thì tăng giá lên thêm 45k)
205 3 Ghế lưng vuông + áo trắng + nơ
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 29 cái thì tăng giá lên thêm 2k)
35
BỘ BÀN GHẾ TIỆC 4 Ghế nhựa trắng có tựa
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 100 cái thì tăng giá lên thêm 2k)
10
1 Bộ bàn tiệc tròn (bao gồm 1 bàn +10 ghế) có khăn rem, phủ 1 mặt, ghế áo

(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 4 bộ thì tăng giá lên thêm 50k)
340 5 Ghế nhựa trẻ em không tựa
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 100 cái thì tăng giá lên thêm 2k)
5
2 Bộ bàn tiệc tròn (bao gồm 1 bàn +10 ghế) có khăn rem, phủ 1 mặt, ghế áo

(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 3 bộ thì tăng giá lên thêm 30k)
420 6 Ghế nhựa trẻ em có tựa
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 72 cái thì tăng giá lên thêm 1k)
7
3 Bộ bàn ghế nhựa lưng tựa (1 bàn bao gồm khăn rem, phủ 1 mặt + 10 ghế)
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 bộ thì tăng giá lên thêm 10k)
190 7 Ghế inox không tựa
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 72 cái thì tăng giá lên thêm 1k)
7
4 Bộ bàn ghế inox (1 bàn có khăn rem + 10 ghế )
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 bộ thì tăng giá lên thêm 10k)
160 8 Bàn nhựa lùn trẻ em
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 28 cái thì tăng giá lên thêm 2k)
35
5 Bàn bar chân inox cao 1.1m đk 0.6m mặt kính
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 30k)
150 9 Ghế nệm VIP xoay
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 6 cái thì tăng giá lên thêm 50k)
150
Bàn bar cao 1.1m đk 0.6m + khăn 2 lớp + nơ
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 30k)
170 11 Ghế Xuân Hòa
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 40 cái thì tăng giá lên thêm 5k)
25
4 Bàn bar cao 1.1m đk 0.6m + khăn bo tới chân + nơ

(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 30k)

12 Ghế công viên 500
5 Bàn bar cao 1.1m đk 0.6m + khăn bo tới chân 2 lớp + nơ

(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 30k)

13 Ghế gỗ ngoài trời
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 14 cái thì tăng giá lên thêm 10k)
70
6 Bàn bar có led
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 cái thì tăng giá lên thêm 50k)
650 14 Ghế bar mica trắng/ đỏ đen
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 10k)
90
7 Ghế tiffany bạc – vàng
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 10 cái thì tăng giá lên thêm 20k)
90 15 Ghế bar nệm trắng hở lưng
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 20k)
130
8 Ghế tiffany bạc – vàng có nơ
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 8 cái thì tăng giá lên thêm 20k)
120 16 Quầy bar đèn led (dài 1.2m, cao 1.2m, ngang 50) 1500
BÀN CAO 0.75M MẶT 0,6M
1 Bàn tròn đk 0.6m cao 0.75m không khăn
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 7 cái thì tăng giá lên thêm 30k)
150
2 Bàn tròn đk 0.6m cao 0.75m + khăn tới chân + nơ
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 6 cái thì tăng giá lên thêm 30k)
170
3 Bàn tròn đk 0.80m cao 0.75m + khăn tới chân+nơ
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 6 cái thì tăng giá lên thêm 30k)
200
4 Bàn 0.75m x 1.2m mặt trắng bóng
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 5 cái thì tăng giá lên thêm 30k)
250
5 Ghế gỗ uốn
(nếu chỉ thuê 1 hạng mục và số lượng dưới 16 cái thì tăng giá lên thêm 10k)
65

CHI CHÚ :
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM VAT 10%, ÁP DỤNG TUỲ THEO SỐ LƯỢNG
TÍNH PHỤ PHÍ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP LẮP THÁO ĐÊM HOẶC SỚM, DI CHUYỂN XA, LÊN LẦU, ĐI TỈNH
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH